Facebook och bloggar i svensk undervisingen, slappt eller nytänkande?

Jag har precis läst klart kursen det vidgade textbegreppet-medier som texter i samtid och samhället, under denna kurs har vi fått läsa, prata och diskutera om vad och om det är rätt att använda det vidgade textbegreppet i undervisningen men även vad som ingår i begreppet, vilket sträcker sig  från tv/film till internet.

När man pratar om det vidgade textbegreppet i skolan och att det kan användas som verktyg i svensk undervisningen finns det dem som är positivt inställda till att använda sociala medier men det finns även dem som tycker att svensk undervisningen ska vara som den alltid varit och helst som katederundervisning. Enligt min egna åsikt och erfarenheter är att en blandning den bästa, lite av den traditionella och lite av den nytänkande. Den sortens  undervisning ger alla elever den bästa möjliga chans att få ett rättvist betyg då alla är olika och enligt styrdokumentet LGY11 är det läraren och skolans plikt att kunna erbjuda så individ anpassad undervisning som möjligt, det står även i LGY11 att eleverna ska få tillfällen i undervisningen att tala, skriva, läsa och lyssna.

Tyvärr är det inte ofta sådana här undervisningar existerar i praktiken, man kan ställa sig frågade vad det beror på?

Jag tror att många av dagens lärare är obekväma i mediet sociala medier för flera av dem är inte   insatta i fenomenet och är då rädd för att försämra sin trovärdighet inför eleverna om de under lektionstid gör fel eller måste be eleverna om hjälp. Andra kanske tycker att det kan vara farligt att finnas ute på internet och vara personlig på de sidor som finns, vilket jag själv har fått höra i från min mormor, jag är medlem i det mesta man kan vara medlem i har även en mer personlig blogg utöver denna ”skolblogg”. Men för dem som är osäkra på detta fenomen, både privat men speciellt i undervisningen finns det på skolverket en snabbguide där man får fakta om de vanligaste sidorna på internet där de flesta är medlem på.

De vanligaste sidorna är, FacebookTwitter, bloggar (finns ofantligt många portaler) och Youtube.  Alla dessa sidor kan man använda som verktyg i undervisningen, men på olika sätt. Mina favorit verktyg är både facebook och bloggen, man kan använda båda medierna för att på ett enklare och ett mer modernare sätt arbeta med läroplanen och få eleverna mer intresserad av svensk ämnet.

Hur kan man då använda bloggar och facebook i svensk ämnet?

Först tar vi facebook, det mediet kan man använda som ett samlingsställe för klassen. Läraren kan antingen skapa en sluten grupp där eleverna bjuds in och där frågor kan ställas om uppgifter eller kursen i allmänhet men även att läraren kan lägga upp uppgifter eller gruppindelningar och det utgör ett  mycket smidigare sätt att få en lärare och elev kontakt än att använda mejlen. Många kanske tycker att facebook inte har något med det svenska ämnet att göra, att det endast är något ”roligt”. Men det man inte tänker på är att allt man skriver och läser vilket eleverna gör i gruppen som skapas är svenska men i ett annat sammanhang. Bloggen däremot kan användas som ett mer traditionellt verktyg, nämligen den självklara texten. Det finns ett flertal sätt att använda bloggen på, antingen kan läraren skapa en sk. klassblogg där läraren kan lägga ut uppgifter till klassen, meddela om lektioner bli inställda eller flyttade. Men man kan även göra det som en uppgift i början av kursen, att låta varje elev skapa en personlig blogg som kommer att användas till att ”lämna in” vissa skriftliga arbeten men även använda som ”loggbok” där eleverna kan skriva reflektioner om kursen men även kunna skriva tankar och funderingar som uppstår undertiden de läser böcker.

Det jag tar upp här är endast en  liten del av vad man kan använda sociala medier och film/tv till i undervisningen, man måste bara våga vara nytänkande. Men kom i håg att koppla till styrdokumenten och ha vetenskaplig grund för det som undervisningen innehåller, bara man gör det kan man använda nästan vilka verktyg som helst. Avslutningsvis hittade jag i LGY11 där det står ”låt eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer…” (s.14) men även att användning av olika medier gör att  eleven lära känna sig själv och omvärlden.

Annonser

stop motion

Här i förra veckan eller då förra fick vi göra en rolig uppgift under lektionstiden. Ni vet en sådan där som ska vara klar när lektionen är slut, helst med lite marginal. Av egen erfarenhet vet jag att jag själv och många andra inte tycker att dessa uppgifter låter så lockande, MEN denna gång fick vi göra en stop motion film, för er som inte vet vad detta fenomen är rekommenderar jag er att läsa HÄR. Det var en av de roligaste lektioner jag haft under hela min skoltid (vilket är många år, cirka 14 år sammanlagt), det är något man kan göra med ens elever under en svenska, engelska och speciellt en bildlektion. Men egentligen de flesta ämnen som man läser i skolan går att göra en rolig uppgift utifrån denna teknik. I språkämnen kan man be eleverna skriva en saga/berättelse och lägga in berättarröst i filmen eller använda text direkt i filmen. Finns så många möjligheter, men ska bra våga som lärare att utnyttja dem, våga  att ”think outside the box” och använda sig av sociala medier.

Här är i alla fall min grupps film.

http://p.videofy.me/v/389025

Det vidgade textbegreppet

Kursen jag läser nu på universitetet behandlar hur vi kan använda de sociala medierna i undervisningen, men främst att vi lär oss vad de olika medierna är och innebär. Själv är jag väldigt aktiv på Facebook, Twitter, Instagram och ganska uppenbart i bloggvärlden. Jag är endast positivt inställd till användningen av sociala medier i undervisningen, MEN man ska använda dem på rätt sätt, jag förhåller mig likadant för användningen av filmer i undervisningen. Men jag står fast vid att de ska användas på rätt sätt, inte endast som utfyllnad eller som komplement, utan de sociala medierna ska vara ett hjälpmedel för att på ett mer intressant sätt kunna arbeta med de inplanerade momentet på elevernas egna villkor och med metoder de är vana vid. Med andra ord visa att skolan inte alltid behöver vara tråkig och endast vara bundna till läroböckerna, något jag önskar att jag själv hade fått vara med om under min högstadie- och gymnasietid.

Hittade en bild som beskriver denna kurs på ett bra sätt och vilka olika sociala medier vi har tagit upp under kursens gång.

120209

Hej och välkommen!

Första inlägget på min ”arbetsblogg” , jag har inte riktigt hunnit bestämma mig vad jag ska kalla denna blogg. Jag kommer nämligen att rikta in mig på den del i mitt liv där jag är den lärarstuderande tjejen som mer och mer blir involderad i skolans gigantiska värld med både rättvisor och orättvisor i alla kategorier. Vilket är klurigt att börja leva i när jag så pass nyligt själv var gymnasie elev, endast två år sedan jag tog studenten. Men jag trivs och tycker det är ett underbart yrke, även om den har sina fram- och baksidor, men vilket yrke har inte det?